Young woman silhouette practicing yoga on the sea beach at sunset

På denne siden kan du lese om yogaens historie og opprinnelse, de ulike stilartene og kjente yogis og guruer.

Yoga er aktivitet som alle kan bedrive, uavhengig av alder og fysisk form. Da yoga handler om kontakten mellom sinn og kropp, er mye av fokuset innover-vendt, og det dreier seg om selvutvikling og selvbevissthet heller enn konkurranse. Pusten står sentralt, og skal være dyp og taktmessig. Bevegelsene følger stort sett pusten, slik at man går inn i øvelsen på innpust, og slipper opp eller gjør neste bevegelse på utpust. Variasjonsmulighetene er uendelige, og avhenger av tempo, temperatur i rommet, hvor dypt man går inn i stillingene, hvor mange pust man holder, om man bruker hjelpemidler i form av blokker og pledd, og om man følger serier og flyt eller mer statiske stillinger.

Yoga kommer opprinnelig fra India og betyr å “spenne for” på sanskrit. Dette kan ha sammenheng med fokuset på kjerne-muskulaturen og det som i yoga kalles for navle-lås. Dette er et utganspunkt for praksisen, som består i å trekke navlen litt inn og opp, slik at man har en god og sterk holdning gjennom øvelsene. Andre sentrale elementer som gjerne går igjen i flere av tradisjonene, er fjellstillingen, hund som ser ned og barnet. Fjellstillingen er en stående stilling, og er en startposisjon for mange av stillingene og seriene. I hund som ser ned brukes både armer og bein. Dette er en aktiv hvilestilling. Barnet er en mer avslappet hvilestilling, der knær, legger, fotblad, armer og hode er i berøring med gulvet.