Vinyasa: pust og flyt

vinyasa-yoga-flowHva er vinyasa?

Vinyasa handler om helhet og samhandling, og bygger på synkroniserte bevegelser og flyt. Ordet kommer fra sanskrit, og kan oversettes til “pustesynkroniserte bevegelser” eller “plassering i bestemt rekkefølge”. Dette er et uttrykk for fokuset på mønster og balanse i øvelsene.

Vinyasa er også betegnelsen på første del av solhilsen i ashtanga-serien, og beskriver bevegelsen fra fjellposisjon, via svalestup, framoverbøy, ryggstrekk, chaturanga og kobra, og til sist inn i hund som ser ned. Denne bevegelsen gjentas så hver gang en øvelse skifter mellom høyre og venstre side. Den vanligste tolkningen av vinyasabegrepet er likevel selve yogaformen og den bestemte måten å praktisere yoga på.

Opprinnelse

Vinyasayoga har sitt opphav i hathayoga, men er blitt videreutviklet basert på Sri Tirumalai Krishnamacharyas arbeid. Han blir gjerne betegnet som den moderne yogaens far, og beskrev ivrig yoga som Indias største gave til verden. Gjennom sitt 100 år lange liv studerte han filosofi, filologi, musikk, logikk og gudelære. De filosofiske røttene til vinyasa stikker mye dypere enn mange utøvere av moderne vinyasa kanskje er klar over, og bygger på nettopp kunnskapen som Krishnamacharya tilegnet seg gjennom liv og lære. For ham ville den spirituelle opplevelsen av yoga derfor bli ulik for alle – avhengig av personlig utganspunkt. Egenskaper, kunnskap og personlig kapasitet var avgjørende, og måtte tilpasses.

Den like så kjente Jois, grunnleggeren av ashtangaseriene, var selv elev av Krishnamacharya. Det samme var Iyengar. Dette kan forklare mye av vinyasaens tilstedeværelse i moderne ashtangayoga, såvel som i iyengar-yoga.

Øvelser og teknikk

Det som kanskje skiller vinyasa fra andre yogaformer, er fokuset på flyt. Denne flyten styres av pusten, og skapes gjennom at ulike øvelser integreres med overganger og jevn bevegelse. Opplevelsen skal være en balanse mellom fysikk, mentalitet og åndelighet.

Videre er de “låsene”, eller “bandhaer” viktige elementer. Disse er

1 Mūla Bandha

2 Uḍḍīyāna Bandha,

3 Jālaṅdhara Bandha