Noen kjente yogaguruer

guruji2K. Pattabhi Jois (1915-2009)

 • Han er verdenskjent innen yogakulturen, og har vært sentral i utviklingen av ashtangayoga.
 • Som 12-åring meldte han seg opp til et yogaprogram, hvor han trente yoga på daglig basis ver to år. Dette ble starten på en livslang yogakarriere.

Jois opprett Ashtanga Yoga Research Institute i 1948

 • Jois har hele tiden hevdet at hans Ashtanga Vinyasa-yoga er basert på det urgamle yoga kurunta. Dette råder det imidlertid sterk tvil om, og Jois skal selv ha innrømmet at han aldri har lest teksten.
 • Jois har vært kritisert for sin instruktørstil, og er blitt beskyldt for å påføre skader på sine studenter på grunn av manglende hensyn til fysikk og anatomi. Flere studenter har også påpekt upassende og seksualiserte berøringer overfor kvinnelige kursdeltakere.

B. K. S. Iyengar (1918-2014)

 • Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar ble født i Bellur, i Kolar-distriktet i India
 • Ieyngar var elev av den store Krishnamacharya
 • Han har stått i bresjen for internasjonaliseringen av yoga, og har bidratt til å øke interessen for yoga utenfor India. Dette gjelder spesielt USA.
 • Boka hans, “Light on Yoga” fra 1966 er å anse som selve yogabibelen blant dedikerte yogis verden over.
 • Det sies at han helt til sin død praktiserte hodestående og andre avanserte stillinger. Da var han 95 år.

Bikram Choudhury (1944-)

 • Bikram kommer opprinnelig fra Calcutta, hvor han begynte å praktisere ulike stillinger innen hathayoga allerede som treåring.
 • Bikrams versjon av hotyoga, populært kalt bikramyoga, er blitt svært populært i den vestlige verden. Her utføres ulike hatha-stillinger i et rom som holder 40 grader celsius.
 • Han kom til USA på 70-tallet, hvor han etter hvert utviklet et sterkt yogamiljø basert på bikram i Los Angeles og på Hawaii.
 • Choudhury har utgitt to bøker: “Bikram’s Beginning Yoga Class” og “Bikram Yoga: The Guru Behind Hot Yoga Shows the Way to Radiant Health and Personal Fulfillment”
 • Bikram har vært kritisert for rasistiske og kjønssdiskriminerende uttalelser, og har vært gjennom flere rettssaker på bakgrunn av voldtekt og andre overtramp i tilknytning til sin praksis.