Ashtanga: systematikk og koordinasjon

Ashtanga-yogaHva er ashtanga?

Ashtanga slik vi kjenner den i dag ble utviklet av den kjente yogaguruen Sri K. Pattabhi Jois. Han baserte sine serier av bevegelser på de gamle røttene til ashtanga, slik de framkommer i skriften Yoga Korunta. Ashtanga har mange likheter med vinyasa, særlig hva angår fokus på asana (stillinger) og pust. Forskjellen er at ashtanga er enda mer bundet til faste mønstre, med mindre variasjon.

Åpningsmantraet

Enhver ashtangapraksis starter med et åpningsmantra. Det er skrevet på sanskrit, og handler om å utvise takknemlighet og bevissthet. Videre er sang en fin måte å stabilisere pusten på, og man får en kroppslig og åndelig ro før man starter den fysiske praksisen.

Sanskrit:

Om

Vande Gurunam Charanaravinde

Sandarshita Svatma Sukava Bodhe

Nih Sreyase Jangalikayamane

Samsara Halahala Mohashantyai

Abahu Purushakaram

Shankhacakrsi Dharinam

Sahasra Sirasam Svetam

Pranamami Patanjalim

Om

Norsk:

Om

Jeg bøyer meg for den høyeste gurus lotusføtter

som vekker innsikt til gleden av ren eksistens

som er flyktningen, jungellegen,

som eliminerer vrangforestillingen forårsaket av urten Samsara

jeg legger meg langflat for vismannen Patanjali

som har tusenvis av strålende, hvite hoder

som den guddommelige slange, Ananta

og som har, så langt som til sine armer, tatt form av en mann

som holder et snegleskjell, et hjul og et sverd

and who has, as far as his arms, assumed the form of a man

om

Utbredelse

Ashtanga er en svært utbredt gren av yoga, og praktiseres på ulike nivå, avhengig av erfaring og ferdigheter. Etterhvert som studentene blir mer og mer selvstendige, gjøres øvelsene på egen hånd, og guruen går heller rundt og instruerer og veileder. Dette kan gjøres fordi moderne ashtanga følger regelmessige bevegelser i en bestemt rekkefølge, også kjent som Ashtangaseriene. Disse har seks nivåer: nybegynner (1), viderekommen (2) og avansert (3-6).

En rekke kjendiser har uttalt sin begeistring for ashtangayoga, blant annet Madonna, Sting og Gwyneth Paltrow.